Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Bisættelse og begravelse

Anmeldelser af dødsfald og begravelseshandling foretages digitalt …

Fra den 1. december 2013 er det obligatorisk for embedslægen at indberette et dødsfald elektronisk. Anmodning om bisættelse eller begravelse skal ske af anmelderen selv eller en person, som anmelder bemyndiger til at foretage indberetningen (f.eks. en bedemand) – det sker på www.borger.dk


Billede: Blomster på gravsted

Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken, skal der normalt ikke medvirke en præst fra folkekirken, og i så fald kan indtastningen uden videre påbegyndes.

Hvis afdøde derimod var medlem af folkekirken, er udgangspunktet altid, at der bør foregå en kirkelig handling (med gejstlig medvirken), enten i en kirke eller i et kapel. I så fald kontaktes præsten først (dvs. den præst, man ønsker til handlingen), og der aftales et tidspunkt og sted for begravelseshandlingen, inden indtastningen begyndes, så dette kan foregå i én omgang.

Ønskes der ingen gejstlig medvirken trods afdødes medlemskab af folkekirken, kan dette umiddelbart godtages under visse forudsætninger: enten at afdøde har indskrevet dette i et testamente, eller at anmelderen er helt tæt beslægtet med afdøde, dvs. forælder, ægtefælle eller søskende.

Er anmelderen derimod ikke nærmeste pårørende, og kan der ikke forevises (elektronisk vedhæftet anmeldelsen) et testamente fra afdøde, som understøtter ønsket om, at der trods forkekirkemedlemskab ikke ønskes en gejstlig medvirken, må dette afgøres ved en samtale med kirkebogsførende præst inden anmeldelsen indtastes.

Når kordegnen har afsluttet sin sagsbehandling, sendes den imødekomne anmodning til præst (hvis denne skal medvirke), til skifteretten, krematorie og/eller kirkegård samt til anmelderens e-boks (kvittering). Er du i tvivl, så ring til kordegnen på tlf. 36 16 08 85 ma.-to. kl. 9.30-13, ti. tillige kl. 15.30-18.

I de tilfælde, hvor liget obduceres og skal frigives af politiet, må kordegnen først afslutte sin sagsbehandling og sende sagen videre, når dødsattesten forelægges ham på papir med politiets godkendelse påstemplet. Først derefter kan en begravelseshandling endeligt fastsættes.

De fleste foretrækker at lade bedemanden ordne alle sagsgange incl. aftale om tid og sted for begravelseshandlingen. I så fald er det naturligvis ham, man kontakter allerførst. Han burde også kunne rådgive og varetage hele handlingsforløbet på betryggende vis – han skal blot have bemyndigelse dertil af anmelderen. Men selvfølgelig kan familien vælge selv at varetage alle opgaverne eller dele dem med professionelle folk i faget.

Bemærk, at ved ønske om askespredning over havet, skal der foreligge et skriftligt ønske fra afdøde herom (dette forevises for kordegnen), eller anmelderen skal have haft så tæt kontakt med afdøde i en længere periode indtil dødsfaldet, at ønsket må anses for utvivlsomt at være afdødes. Ellers bliver ønsket afvist.

Kirke eller kapel?

Normalt bisættes/begraves medlemmer af folkekirken i deres sognekirke – det er ganske gratis.

Handlingen kan i stedet foregå i et kapel – det er ikke gratis.