Sognepræst                                       Sognepræst  

Ole Petersen                                      Lise Mortensen 

                                         
Engdraget 45                                        Kjærstrupvej 27 
2500 Valby                                            2500 Valby         
telefon 36 30 21 85                               telefon 38 74 66 00
email:  olpe@km.dk                               email:  limo@km.dk
 
Ole Petersen træffes                             Kirkebogsfører og 
hver dag mellem                                   begravelsesmyndighed.
kl. 09.30 og 10.30.                                Træffes bedst formiddag 
Mandag tillige på                                  på bopælen eller i kirken, 
bopælen kl.17 - 18.                              samt torsdag aften
- Fredag fridag.                                    kl. 18 - 19 på bopælen.
                                                            - Mandag fridag.