Præster

 

 

                                                                                                 

               

 

 

            

         Sognepræst                                          Sognepræst 

         Lise Mortensen                                     Maria Hjort

                                         
         Kjærstrupvej 27                                      Engdraget 45
         2500 Valby                                              2500 Valby
         telefon 38 74 66 00                                 telefon 40 40 46 22
         email:  LIMO@km.dk                              email: MHJ@km.dk
 
         Kirkebogsfører og                                   Træffes bedst formiddag
         begravelsesmyndighed.                          - Fredag fridag
        Træffes bedst formiddag 
        - Mandag fridag.