Introaften til Minikonfirmander

Tirsdag 27. august kl. 17.30 - 19.00 er der introaften for Minikonfirmander i Aalholm Kirkes lille sal. Alle der går i 3. - 4. klasse samt deres voksne er velkomne til at deltage. Denne aften vil Menighedsrådformand Ellen Grubb og Kirke- og Kulturmedarbejder Charlotte Fosner orientere Jer om, hvad minikonfirmandundervisningen går ud på, og i den anledning vi vil servere pizza og sodavand. Ønsker man at deltage, skal man melde sig til Charlotte Fosner på tlf. 2120 8343  eller mail: kkmaalholm@gmail.com senest mandag den 26. august.

Selve undervisningsforløbet starter onsdag 4. september fra kl. 14.30 - 15.30 og fordeles over 16 lektioner. I skoleferierne er der ingen minikonfirmandundervisning.

 

Indkaldelse til Menighedsrådsmøde

Onsdag 28/8 kl. 17.30 er der menighedsrådsmøde i Aalholm Kirkes store sal. Dagsordenen for mødet vil blive gennemgået, og da mødet er åbent, er alle velkomne til at overhøre det, og blive orienteret om hvad der rør sig i Aalholm Sogn. Den endelige dagsorden for mødet kommer snart her på siden som et link til yderligere læsning. 

Vel mødt!

Ellen Grubb

Foredrag om Karen Jeppe i Aalholm Kirke

Tirsdag 3/9 kl. 13.30 er der foredrag i Aalholm Kirkes store sal. 

Henning F. Hansen fortæller om den unge danske kvinde, som i 1903 rejste til Armenien for at være lærer på et børnehjem. Efter nogle år blev Karen Jeppe leder på hjemmet med den tilhørende skole. På dette tidspunkt øgedes forfølgelserne af armenerne fra det Osmanniske Riges side, bl.a. blev 3000 armenere brændt inde i deres lokale kirke. Under 1. Verdenskrig var der tale om direkte folkemord på armenere. Karen Jeppe ydede da en kæmpe indsat for det armenske folk – med sit eget liv som indsats!

I dag er Karen Jeppe en national helt iblandt det armenske folk.

 

 

 

MINIKONFIRMANDHOLD 

Hver onsdag kl. 14:30-15:30 fra 4. september og frem til 15. januar afholdes der minikonfirmandhold i Aalholm Kirkes lille sal. Går man i 3.kl. har man mulighed for at deltage. Minikonfirmanderne vil her komme til at høre om Jesus og få fortalt mange af de gode historier fra biblen, få lov til at udforske kirkerummet, se orgelet, prøve præstekjolen og lave andre forskellige sjove aktiviteter/lege.

Minikonfirmanderne bliver hentet på fritidshjemmet og fulgt tilbage, hvis det ønskes. 

Ønsker man yderligere informationer, kan man kontakte Kirke- og Kulturmedarbejder Charlotte Fosner på tlf.: 21 20 83 43 ; eller mail: kkmaalholm@gmail.com 

 

 

KOM OG VÆR MED I ÅLHOLMKORET

Ålholmkoret er et frivilligt klassisk kor, bestående af 15 medlemmer, som øver hver torsdag kl. 19.30-21.30 og  deltager i kirkens koncerter, gudstjenester og andre arrangementer. Der er ikke krav til nodekendskab, men det forventes, at man synger rent og kan komme til korprøverne hver torsdag. Hvis du er glad for at synge og har lyst til at være med i koret, så meld dig til hos kirkens organist Anna Rvantsova på tlf. 50 52 98 19 eller på mail:annarvantsova@hotmail.com, eller mød op til en korprøve torsdag kl. 19.30-21.30

Undervisningen er gratis.

 

Konfirmation 

 

Der afholdes konfirmation i Aalholm kirke

søndag d. 24. maj 2020.

Det er endnu muligt at tilmelde sig, da undervisningen

først begynder senere på året.

Tilmelding sker ved henvendelse til kordegnekontoret.

Se venligst adresse og åbningstider her på hjemmesiden.

Alle indskrevne konfirmander og deres forældre indbydes til

gudstjeneste i Aalholm kirke

søndag d. 22. september kl. 10.30.

Efter denne vil der være en kort introduktion og samtale om undervisningsforløbet i kirkens store sal.

 

Med venlig hilsen

Lise Mortensen

sognepræst

 

Babysalmesang og Barselscafé

Hver mandag:

Babysalmesang hold 2 kl. 09:30 - 10:30 (for babyer på 8-12 mdr.)
Babysalmesang hold 1 kl. 10:45 - 11:45 (for babyer på 0-8 mdr.)

For begge hold gælder det, at undervisningen i kirkerummet

starter efter 15 minutter, dvs hh. kl. 9:45 og kl. 11:00.

Barselscaféen slutter kl. 12.30.

Gratis adgang

Der starter løbende nye hold. For mere information kontakt

Kirke-og Kulturmedarbejder Charlotte Fosner

på tlf 21 20 83 43

 email: kkmaalholm@gmail.com eller vores

Facebook: "Babysalmesang og Legestue i Aalholm Kirke"

 

 

Legestue i Aalholm

TIRSDAGE og ONSDAGE er legestuen åben for forældre

med deres børn fra kl. 10-12 i store sal.

For mere information kontakt da:

Charlotte Fosner på mobil: 21 20 83 43 

eller mail: kkmaalholm@gmail.com

 

 

LæseHjørnet 

den sidste tirsdag i hver måned.

Sæsonen starter igen tirsdag 24. september 2019, 

kl. 15.00-17.00

 

Har du lyst til at høre gode historier ? Har du lyst til at blive underholdt, bevæget og udfordret af ord, der har vægt? Har du lyst til sammen med ander at dykke ned i litteratur, der har noget værdifuldt at sige om vores liv og eksistens? Så er LæseHjørnet måske noget for dig. LæseHjørnet afholdes sidste tirsdag hver måned fra september til april kl. 15-17 i aalholm Kirkes Store sal. Vil du høre mere om LæseHjørnet

kontakt da Lise Mortensenlimo@km.dk

 

Dåb & Navngivning

 

Skal dit barn døbes eller din teenager konfirmeres rettes der henvendelse til 

kordegn Gösta Tygesen på kirkekontoret i dets åbningstid.

Man kan også ringe på tlf: 36 16 08 85 

For mere information se dette link: Dåb og navngivning

For at se en mors tanker om dåb se nedenstående klip:

 

 

Nu er det tid til bryllup

  

 

Ligeledes når det er tid til bryllup kan man rette henvendelse til kordegn Gösta Tygesen på kirkekontoret enten personligt eller telefonisk i åbningstiden.
For mere information se dette link: vielse og bryllup

 

 
 

Læs hele kirkens og sognets historie i dette jubilæumsskrift

i anledning af Aaalholm Kirkes 75 års jubilæum: 

JUBILÆUMSSKRIFT