KONCERT MED KOSE KAMMERKOR

Onsdag 24. april kl. 19.00 vil der være en koncert med Kose Kammerkor i Aalholm Kirke. Denne aften vil koret, som er fra Estland, underholde med forskellige genrer som klassisk musik, populær musik samt korarrangementer fra hjemlandet. Koret deltager hvert år i forskellige konkurrencer for kor og har omkring 20 medlemmer. Korets dirigent og grundlægger er Heli Sepp som blev færdiguddannet dirigent fra Tallins Musikkonservatorium i 1980, hvor hun siden har undervist i musik på Kose skole for børn i alderen 11-16 år, og ledet tre skolekor på samme sted.

 

FORÅRSKONCERT MED ÅLHOLMKORET

Tirsdag 30. april kl. 19.30 er der forårskoncert med Ålholmkoret i Aalholm Kirke. Denne aften sker forårskoncerten i samarbejde med Gentoftekoret. De 2 kor opfører Gloria af Vivaldi. Gentoftekoret blev oprettet i 1990 som Gentofte Musikskoles Vennekor. I dag er det et amatørkor med omkring 50 sangere fordelt på 4 stemmegrupper. Gratis adgang. Efter koncerten er der en lille sammenkomst i den store sal med kaffe, vin og snack.

 

 

MINIKONFIRMANDHOLD 

Hver onsdag kl. 14:30-15:30 fra 6. februar og frem til 12. juni afholdes der minikonfirmandhold i Aalholm Kirkes lille sal. Går man i 4.kl. har man mulighed for at deltage. Minikonfirmanderne vil her komme til at høre om Jesus og få fortalt mange af de gode historier fra biblen, få lov til at udforske kirkerummet, se orgelet, prøve præstekjolen og lave andre forskellige sjove aktiviteter/lege.

Minikonfirmanderne bliver hentet på fritidshjemmet og fulgt tilbage, hvis det ønskes. 

Ønsker man yderligere informationer, kan man kontakte Kirke- og Kulturmedarbejder Charlotte Fosner på tlf.: 21 20 83 43 ; mail: kkmaalholm@gmail.com eller sognepræst Ole Petersen - tlf.: 36 30 21 85; mail: olpe@km.dk 

 

 

KOM OG VÆR MED I ÅLHOLMKORET

Ålholmkoret er et frivilligt klassisk kor, bestående af 15 medlemmer, som øver hver torsdag kl. 19.30-21.30 og  deltager i kirkens koncerter, gudstjenester og andre arrangementer. Der er ikke krav til nodekendskab, men det forventes, at man synger rent og kan komme til korprøverne hver torsdag. Hvis du er glad for at synge og har lyst til at være med i koret, så meld dig til hos kirkens organist Anna Rvantsova på tlf. 50 52 98 19 eller på mail:annarvantsova@hotmail.com, eller mød op til en korprøve torsdag kl. 19.30-21.30

Undervisningen er gratis.

 

Konfirmation 

I 2020 tilbyder Ole Petersen konfirmation

Søndag den 24. maj kl. 10:30 

Allerede nu kan kommende konfirmander indskrives.

Ole Petersen underviser i enkelttimer mandag og torsdag eftermiddag kl. 15:00 - 15:50 og begynder undervisningen torsdag den 15. august. For nærmere information se dette link:  Konfirmation - 2019-20.pdf

I undervisningen indgår bl.a. rollespil på Vestvolden lørdag den 14. september; overnatning i kirken; udflugter; konfirmanderne skal desuden prøve kræfter med at holde gudstjeneste. 

I Aalholm Sogn er det normalt elever i 7. klasse, der modtager forberedelse. Går du i 8. kl. og ikke er blevet konfirmeret, er du også velkommen. Du kan også sagtens begynde, selvom du ikke er døbt eller endnu ikke har besluttet dig for, om du vil konfirmeres. Senere tages der endelig stilling og da forhåbentlig på et bedre grundlag.

VELKOMMEN!

 

Babysalmesang og Barselscafé

Hver mandag:

Babysalmesang hold 2 kl. 09:30 - 10:30 (for de 8-12 mdr.)
Babysalmesang hold 1 kl. 10:45 - 11:45 (for de 0-8 mdr.)

For begge hold gælder det, at undervisningen i kirkerummet

starter efter 15 minutter, dvs hh. kl. 9:45 og kl. 11:00.

Barselscaféen slutter kl. 12.30.

Gratis adgang

Der starter løbende nye hold. For mere information kontakt

Kirke-og Kulturmedarbejder Charlotte Fosner

på tlf 21 20 83 43

 email: kkmaalholm@gmail.com eller vores

Facebook: "Babysalmesang og Legestue i Aalholm Kirke"

 

 

Legestue i Aalholm

TIRSDAGE og ONSDAGE er legestuen åben for forældre

med deres børn fra kl. 10-12 i store sal.

For mere information kontakt da:

Charlotte Fosner på mobil: 21 20 83 43 

eller mail: kkmaalholm@gmail.com

 

 

LæseHjørnet 

den sidste tirsdag i hver måned.

Næste gang bliver tirsdag 30.april 2019, kl. 15.00-17.00

Følgende tirsdag er der LæseHjørnet kl. 15-17 den: 30/4-19.

Har du lyst til at høre gode historier ? Har du lyst til at blive underholdt, bevæget og udfordret af ord, der har vægt? Har du lyst til sammen med ander at dykke ned i litteratur, der har noget værdifuldt at sige om vores liv og eksistens? Så er LæseHjørnet måske noget for dig. LæseHjørnet afholdes sidste tirsdag hver måned fra september til april kl. 15-17 i aalholm Kirkes Store sal. Vil du høre mere om LæseHjørnet

kontakt da Lise Mortensenlimo@km.dk

 

Dåb & Navngivning

 

Skal dit barn døbes eller din teenager konfirmeres rettes der henvendelse til 

kordegn Gösta Tygesen på kirkekontoret i dets åbningstid.

Man kan også ringe på tlf: 36 16 08 85 

For mere information se dette link: Dåb og navngivning

For at se en mors tanker om dåb se nedenstående klip:

 

 

Nu er det tid til bryllup

  

 

Ligeledes når det er tid til bryllup kan man rette henvendelse til kordegn Gösta Tygesen på kirkekontoret enten personligt eller telefonisk i åbningstiden.
For mere information se dette link: vielse og bryllup

 

 
 

Læs hele kirkens og sognets historie i dette jubilæumsskrift

i anledning af Aaalholm Kirkes 75 års jubilæum: 

JUBILÆUMSSKRIFT