VELKOMMEN TIL AALHOLM KIRKES HJEMMESIDE

Konfirmation 

 

Der afholdes konfirmation i Aalholm kirke

lørdag d. 15. august 2020 kl. 10 og kl.11.30 ved begge præster. (der er ikke adgang for andre end konfirmandernes gæster p.g.a forsamlingsforbuddet.)

 

Bemærk ny dato !!

Orienteringsmødet om Menighedsrådsvalget tirsdag d. 12. maj er flyttet til tirsdag d. 18. august kl. 19.00 i Aalholm Kirkes store sal. Læs mere om orienteringsmødet her: Dagsorden.docx

og læs om valgforsamlingsmødet her:

 KIRKE SKABER VI SAMMEN.b.pdf 

 

Online Pinsehilsen fra alle Valbypræster 

I stedet for den fælles friluftsgudstjeneste 2.Pinsedag, kommer her en online hilsen fra alle Valbypræsterne

 Pinsehilsen.docx

 

Online Andagt i Aalholm Kirke

 

 


Aalholm Kirke åbner for gudstjenester fra torsdag d. 21. maj under hensyntagen til sundhedsstyrelsens forbehold. Alle andre aktiviteter er der stadig LUKKET for indtil andet meddeles her på hjemmesiden.

 

Kirkekontoret holder dog åbent

man - tors fra kl. 9.30 - 13.00

- fre-søn er der lukket.

Mvh. Menighedsrådet

 

 

Konfirmandtilmelding 2021

Der er nu åbent for konfirmandtilmelding i 2021 i Aalholm Kirke. Der er i denne forbindelse "Forklaringsgudstjeneste" søndag d. 30. august 2020 kl.10.30 i Aalholm Kirke for forældre og konfirmander, og selve konfirmandundervisningen begynder onsdag d. 2. september 2020. For mere information samt tilmelding klik venligst på nedenstående link: 


 


 

NYT MINIKONFIRMANDHOLD

Fra onsdag 2. september kl. 14:30-15:30 og frem til 16. december afholdes der minikonfirmandhold i Aalholm Kirkes lille sal. Går man i 3. eller 4. kl. har man mulighed for at deltage. Minikonfirmanderne vil her komme til at høre om Jesus og få fortalt mange af de gode historier fra biblen, få lov til at udforske kirkerummet, se orgelet, prøve præstekjolen og lave andre forskellige sjove aktiviteter/lege.

Minikonfirmanderne bliver hentet på fritidshjemmet og fulgt tilbage, hvis det ønskes. 

Ønsker man yderligere informationer, kan man kontakte Kirke- og Kulturmedarbejder Charlotte Fosner på tlf.: 21 20 83 43 ; eller mail: kkmaalholm@gmail.com 

 

 

 

Kirkens præster Maria Hjort og Lise Mortensen. Har siden 1.december været Aalholms præster og nyder det gode samarbejde. Du er altid velkommen til at henvende dig for en samtale med en af dem. For kontaktoplysninger se: Kirkens præster

 

 

KOM OG VÆR MED I ÅLHOLMKORET

Ålholmkoret er et frivilligt klassisk kor, bestående af 15 medlemmer, som øver hver torsdag kl. 19.30-21.30 og  deltager i kirkens koncerter, gudstjenester og andre arrangementer. Der er ikke krav til nodekendskab, men det forventes, at man synger rent og kan komme til korprøverne hver torsdag. Hvis du er glad for at synge og har lyst til at være med i koret, så meld dig til hos kirkens organist Anna Rvantsova på tlf. 50 52 98 19 eller på mail:annarvantsova@hotmail.com, eller mød op til en korprøve torsdag kl. 19.30-21.30

Undervisningen er gratis.

 

 

Børnemusik og Babysalmesang

Hver mandag:

Børnemusik kl. 09:30 - 10:30 (for de 1-3-årige)
Babysalmesang  kl. 10:45 - 11:45 (for babyer på 0-1 år)

For begge hold gælder det, at undervisningen i kirkerummet

starter efter 15 minutter, dvs hh. kl. 9:45 og kl. 11:00.

Arrangementet slutter kl. 12.30.

Gratis adgang

Der starter løbende nye hold. For mere information kontakt

Kirke-og Kulturmedarbejder Charlotte Fosner

på tlf 21 20 83 43

 email: kkmaalholm@gmail.com eller vores

Facebook: "Babysalmesang og Legestue i Aalholm Kirke"

 

 

Legestue i Aalholm

TIRSDAGE og ONSDAGE er legestuen åben for forældre

med deres børn (0-5 år) fra kl. 10-12 i store sal.

For mere information kontakt da:

Charlotte Fosner på mobil: 21 20 83 43 

eller mail: kkmaalholm@gmail.com

 

 

LæseHjørnet 

den sidste tirsdag i hver måned.

Næste gang er tirsdag 29. september 2020, 

kl. 15.00-17.00

 

Har du lyst til at høre gode historier ? Har du lyst til at blive underholdt, bevæget og udfordret af ord, der har vægt? Har du lyst til sammen med ander at dykke ned i litteratur, der har noget værdifuldt at sige om vores liv og eksistens? Så er LæseHjørnet måske noget for dig. LæseHjørnet afholdes sidste tirsdag hver måned fra september til april kl. 15-17 i aalholm Kirkes Store sal. Vil du høre mere om LæseHjørnet

kontakt da Lise Mortensen på LIMO@km.dk. 

 

Dåb & Navngivning

 

Skal dit barn døbes eller din teenager konfirmeres rettes der henvendelse til 

kordegn Gösta Tygesen på kirkekontoret i dets åbningstid.

Man kan også ringe på tlf: 36 16 08 85 

For mere information se dette link: Dåb og navngivning

For at se en mors tanker om dåb se nedenstående klip:

 

 

Nu er det tid til bryllup

  

 

Ligeledes når det er tid til bryllup kan man rette henvendelse til kordegn Gösta Tygesen på kirkekontoret enten personligt eller telefonisk i åbningstiden.
For mere information se dette link: vielse og bryllup

 

 
 

Læs hele kirkens og sognets historie i dette jubilæumsskrift

i anledning af Aaalholm Kirkes 75 års jubilæum: 

JUBILÆUMSSKRIFT

 
 

Aktuelt i Aalholm Kirke

Påbud fra Biskoppen

Efter påbud fra biskoppen i kbh's stift, er højmessen søndag d. 20/9 og søndag d. 27/9 aflyst, da præsterne midlertidigt er forflyttet fra Aalholm Kirke til en nabokirke. Der er mulighed for at følge højmesserne ved en af de andre kirker i området og i den forbindelse tilbydes der kirkebil fra Aalholm Kirke af de to ovennævnte søndage. Der er senest mødetid kl. 10.15 ude foran Aalholm Kirke, hvor en kirketjener vil stå ved hoveddøren og være behjælpelig. 

Mvh. Menighedsrådet

 

Nyt fra Menighedsrådsvalget

Offentliggørelse af valgresultatet til nyt menighedsråd i Aalholm Kirkes store sal

tirsdag, den 15. september 2020 kl. 19:00

Det var ikke muligt at få personer opstillet og valgt til menighedsrådet.

Det var ikke muligt at få personer opstillet og valgt som stedfortrædere.

Da der efter anden valgrunde ikke var kandidater samt stedfortrædere til at danne et fuldgyldigt menighedsråd, indkaldes der derfor til en ekstraordinær valgforsamling:

TIRSDAG, DEN 6. OKTOBER 2020 KL.19.00 I AALHOLM KIRKES STORE SAL.

Menighedsrådet skal hermed også orientere om følgende:

Hvis Aalholm Sogns menighed ønsker et afstemningsvalg, gælder følgende regler.

Der kan afleveres en kandidatliste i tidsrummet 16.9.2020 kl.00:01 til og med 13.10. 2020 kl. 23.59.

Der skal vælges 10 læge medlemmer.

Mindst 10 stillere skal underskrive kandidatlisten (samme antal, som antal menighedsrådsmedlemmer, der skal vælges i sognet)

Menighedsrådets funktionsperiode er fire år.

Kandidatlisten kan afleveres følgende steder:

1) Aalholm Kirkes kordegnekontor i åbningstiden, Bramslykkevej 18., 2500 Valby.

Åbningstid: Ma-to. 09:30 -13:00. Ti. Tillige 15:30 -18:00

2) Menighedsrådsmedlem Poul Jensen, Saxhøjvej 19., 2500 Valby.

Afleveringstid: Tirsdag d. 22.9. eller torsdag d. 24.9. begge dage mellem 16:00 og 22:00

Kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt formular.

Mvh.

Menighedsrådet v/ Aalholm Kirke.

 

Studiekreds i Aalholm Kirke

Vi er i studiekredsen ved at færdiggøre vores fælles læsning af Johannes Åbenbaring. Tirsdag d. 22/9 kl. 19.30 gennemgår vi kapitel 17-19,10 i kirkens lille sal. 

Vi taler om, og undersøger blandt andet, hvordan og om vi kan forstå dette egenartede bibelske skrift i vores egen tid, og støtter os til en kommentar skrevet af dr.theol Anne Marie Aagaard. I denne sidste del af skriftet skal vi tale om bl.a det ny Jerusalem.   

Alle er velkomne!    

 

Online Pinsehilsen fra alle Valbypræster 

I stedet for den fælles friluftsgudstjeneste 2.Pinsedag, kommer her en online hilsen fra alle Valbypræsterne

 Pinsehilsen.docx

 

Online Andagt i Aalholm Kirke

 

Ålholm Kirkes Facebook klik her:

 

 

Konfirmandtilmelding 2021

Der er nu åbent for konfirmandtilmelding i 2021 i Aalholm Kirke. Der er i denne forbindelse "Forklaringsgudstjeneste" søndag d. 30. august 2020 kl.10.30 i Aalholm Kirke for forældre og konfirmander, og selve konfirmandundervisningen begynder onsdag d. 2. september 2020. For mere information samt tilmelding klik venligst på nedenstående link: 


 


NYT MINIKONFIRMANDHOLD

Fra onsdag 2. september kl. 14:30-15:30 og frem til 16. december afholdes der minikonfirmandhold i Aalholm Kirkes lille sal. Går man i 3. eller 4. kl. har man mulighed for at deltage. Minikonfirmanderne vil her komme til at høre om Jesus og få fortalt mange af de gode historier fra biblen, få lov til at udforske kirkerummet, prøve orgelet og se præstekjolen og lave andre forskellige sjove aktiviteter/lege.

Minikonfirmanderne bliver hentet på fritidshjemmet og fulgt tilbage, hvis det ønskes. 

Ønsker man yderligere informationer, kan man kontakte Kirke- og Kulturmedarbejder Charlotte Fosner på tlf.: 21 20 83 43 ; eller mail: kkmaalholm@gmail.com 

 

 

 

Kirkens præster Maria Hjort og Lise Mortensen. Har siden 1.december været Aalholms præster og nyder det gode samarbejde. Du er altid velkommen til at henvende dig for en samtale med en af dem. For kontaktoplysninger se: Kirkens præster

 

 

KOM OG VÆR MED I ÅLHOLMKORET

Ålholmkoret er et frivilligt klassisk kor, bestående af 15 medlemmer, som øver hver torsdag kl. 19.30-21.30 og  deltager i kirkens koncerter, gudstjenester og andre arrangementer. Der er ikke krav til nodekendskab, men det forventes, at man synger rent og kan komme til korprøverne hver torsdag. Hvis du er glad for at synge og har lyst til at være med i koret, så meld dig til hos kirkens organist Anna Rvantsova på tlf. 50 52 98 19 eller på mail:annarvantsova@hotmail.com, eller mød op til en korprøve torsdag kl. 19.30-21.30

Undervisningen er gratis.

 

 

Børnemusik og Babysalmesang

Hver mandag:

Børnemusik kl. 09:30 - 10:30 (for de 1-3-årige)
Babysalmesang  kl. 10:45 - 11:45 (for babyer på 0-1 år)

For begge hold gælder det, at undervisningen i kirkerummet

starter efter 15 minutter, dvs hh. kl. 9:45 og kl. 11:00.

Herefter er der tid til en kop kaffe, frugt og en bid brød i lille sal.

Arrangementet slutter kl. 12.30.

Gratis adgang

Der starter løbende nye hold. For mere information kontakt

Kirke-og Kulturmedarbejder Charlotte Fosner

på tlf 21 20 83 43

 email: kkmaalholm@gmail.com eller vores

Facebook: Babysalmesang og Legestue i Aalholm Kirke

 

 

Legestue i Aalholm

TIRSDAGE og ONSDAGE er legestuen åben for forældre

med deres børn (0-5 år) fra kl. 10-12 i store sal.

For mere information kontakt da:

Charlotte Fosner på mobil: 21 20 83 43 

eller mail: kkmaalholm@gmail.com

 

 

LæseHjørnet 

den sidste tirsdag i hver måned.

Næste gang er tirsdag 29. september 2020, 

kl. 15.00-17.00

 

Har du lyst til at høre gode historier ? Har du lyst til at blive underholdt, bevæget og udfordret af ord, der har vægt? Har du lyst til sammen med ander at dykke ned i litteratur, der har noget værdifuldt at sige om vores liv og eksistens? Så er LæseHjørnet måske noget for dig. LæseHjørnet afholdes sidste tirsdag hver måned fra september til april kl. 15-17 i aalholm Kirkes Store sal. Vil du høre mere om LæseHjørnet

kontakt da Lise Mortensen på LIMO@km.dk. 

 

Dåb & Navngivning

 

Skal dit barn døbes eller din teenager konfirmeres rettes der henvendelse til 

kordegn Gösta Tygesen på kirkekontoret i dets åbningstid.

Man kan også ringe på tlf: 36 16 08 85 

For mere information se dette link: Dåb og navngivning

For at se en mors tanker om dåb se nedenstående klip:

 

 

Nu er det tid til bryllup

  

 

Ligeledes når det er tid til bryllup kan man rette henvendelse til kordegn Gösta Tygesen på kirkekontoret enten personligt eller telefonisk i åbningstiden.
For mere information se dette link: vielse og bryllup

 

       

 

 

Læs hele kirkens og sognets historie i dette jubilæumsskrift

i anledning af Aaalholm Kirkes 75 års jubilæum: 

JUBILÆUMSSKRIFT

 
 

KALENDER

FRIVILLIGE SØGES

Der er brug for alle, der vil give en hånd med, sætte nye aktiviteter igang eller høre, hvad der sker i Aalholm Sogn.
Alle nysgerrige og frivillige er velkomne til at kontakte kirkens kontor.

Du kan også kontakte Kirkens Genbrugs ved Signe og Liv 
Aalholm Genbrug´s

sogn.dk

På Sogneportalen kan bl.a. hentes regnskaber, fødselsstatistikker og andre informationer vedrørende sognet:

http://sogn.dk/aalholm 

http://sogn.dk/aalholm/fakta-om-sognet/