Menighedssamfundet er en paraplyorganisation for alt det frivillige, kirkelige arbejde ved Aalholm kirke. Se også siden Menighedssamfundet

BESTYRELSEN FOR
AALHOLM SOGNS
MENIGHEDSSAMFUND

Formand:
Malene Schousen
Lindebugten 41, 2500 Valby
Tlf.: 61 81 05 95
Mail: maleneschousen@hotmail.com 

Næstformand:
Ole Petersen, Sognepræst ved kirken

Kasserer:
Dorte Viborg

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Marie Louise Møland

Lis Ulla Mortensen

Lis Sørensen

Poul Jensen

Mette Justesen

Suppleanter:

Regitze Viborg Hansen

Gunnar Pedersen

 

 

Bank: Reg.nr. 9100, konto nr. 4501965672