Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Fødsel og faderskab

Efter 1/10-2010 har forældre ikke skullet anmelde selve fødslen til sognet, kun navngivning (og evt. faderskab, dette inden 14 dage!). Anmeldelse sker altid på www.borger.dk

Gifte behøver derfor slet intet foretage sig før navngivningen, som altid skal ske senest 6 mdr. efter fødslen. Med mindre, selvfølgelig, at barnets far ikke er ægtefællen – er dette tilfældet, bedes moderen kontakte kordegnen inden 14 dage efter fødslen.

Ugifte mødre får tilsendt en vejledning om faderskab straks efter fødslen. Bemærk, at navngivning af et barn af ugifte forældre først kan ske, når faderskabet er fastslået, hvis barnet skal bære faderens mellem- og/eller efternavn. Indtil da har moderen forældremyndigheden alene og kan navngive barnet med mellem- og efternavn, som hun selv bærer, men altså ikke med barnefaderens navn(e).

Faderskab indberettes nu digitalt på www.borger.dk

Dette er obligatorisk fra den 1. december 2013, og da der benyttes NemID/digital signatur ved denne anmeldelse og godkendelse, spares vidner også ligesom papiret.

Kun i de tilfælde, hvor en af forældrene fysisk er forhindret i at benytte en pc (visse handicaps) eller ikke har en digital signatur eller NemID, fordi vedkommende bor i udlandet, er det nødvendigt at benytte en papiranmeldelse med vidners påtegnelse; denne anmeldelse afleveres så til kordegnen inden 14 dage efter fødslen – derefter til statsforvaltningen. 

Er faderskabet indberettet til statsforvaltningen og godkendt derfra inden fødslen, afleverer forældrene statsforvaltningens kvitteringsbrev til kordegnen senest 14 dage efter fødslen.

Medmoder, adoption osv.

Vort samfund er under stadig forandring, og nye regler og muligheder gælder fremover. Der er forandringer undervejs på området faderskab/medmoderskab, og da disse ikke ligger fast endnu og måske ændres løbende, skal de ikke beskrives her. Der henvises i stedet til det web-sted, som hele tiden skal holdes a jour, og hvor man skal selvbetjene sig fremover, nemlig www.borger.dk

Digitalisering

Næsten alle anmeldelser skal efter den 1. december 2013 indgives digitalt på www.borger.dk som et led i regeringens digitaliseringsstrategi.

Fødsel, faderskab, administrativ navngivning, navneændring samt dødsfald skal fremover indberettes digitalt på www.borger.dk  Kun i helt særlige tilfælde dispenseres der herfor. 

De fleste emner (menuen tv. på hjemmesiden) findes under menupunktet Familie og børn, mens dødsfald findes gennem Sundhed og sygdom. Er det svært at finde et emne, så prøv at indtaste det ønskede emne i søgefeltet øverst th. på forsiden. 

Ønsker om dåb og navngivning ved dåb, vielse og kirkelig velsignelse, konfirmation samt ind og udtrædelse af folkekirken fremsættes dog som hidtil direkte overfor præst eller kordegn.

 

sogn.dk

På Sogneportalen kan bl.a. hentes regnskaber, fødselsstatistikker og andre informationer vedrørende sognet:

http://sogn.dk/aalholm 

http://sogn.dk/aalholm/fakta-om-sognet/