Aalholm Kirke deltager i Valby-Vanløse Provstis Salmemaraton 2015-2017.

Der bliver nu mulighed for at lægge stemme til samtlige Salmebogens 791 salmer i provstiets 10 kirker på skift. 
Vi synger 15 salmer ca. hver 14. dag kl. 17.30-19.00. 

Provstiets kirker har fundet sammen om et maraton gennem salmebogen. Hver fjortende dag vil der blive gennemført en salme-etape i èn af kirkerne.

Vi tager simpelthen salmerne fra en ende af.


I løbet af hvert arrangement vil der være en pause, hvor der serveres en sandwich, kaffe/the og lidt sødt.

Ingen tilmelding.

Næste arrangement er i Vanløse Kirke onsdag 7. december 2016.

Kirkens organister vil akkompagnere salmesangen, der indledes med en kort opvarmning af stemmerne.

 

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at krydse sognegrænserne og synge med i provstiets ti kirker.