Henvendelser vedrørende hjemmesiden, babysalmesang, legestue samt minikonfirmander kan ske til: 

Charlotte Fosner på tlf 21 20 83 43 eller på mail: kkmaalholm@gmail.com

Fredag er fridag.