Ole Petersen                           Lise Mortensen                              

Sognepræst                              Sognepræst
Engdraget 45                            Kjærstrupvej 27 
2500 Valby                                2500 Valby         
telefon 36 30 21 85                   telefon 38 74 66 00
email  olpe@km.dk                    email  limo@km.dk
 
Se træffetider og mere info om kirkens præster her Præster.
 

Praktisk vedrørende nadver:

Som gangbesværet kan du altid modtage nadveren ved din plads i kirken. Henvend dig til kirkens personale, hvis du ønsker dette. 

Ved sognepræst Ole Petersens gudstjenester anvendes druejuice. 

Ved sognepræst Lise Mortensens gudstjenester anvendes portvin.

Der er niveaufri adgang fra fortov til kirkerum og menighedslokaler.

 

- GUDSTJENESTELISTE - FEBRUAR -APRIL.docx